ปฏิทิน | Forex Optimum

ปฏิทิน

Calendar

เวลา
ตำแหน่ง
ทั้งหมด
Japan
United Kingdom
France
Eurozone
U.S.
Apply
Importance
ทั้งหมด
Apply
Event Period Previous Forecast Actual
2021-01-15
04:30
Japan Tertiary Industry Index November 1.6% 0.3% -0.7%
2021-01-15
07:00
United Kingdom Manufacturing Production (MoM) November 1.6% 0.9% 0.7%
2021-01-15
07:00
United Kingdom Manufacturing Production (YoY) November -6.1% -4.8% -3.8%
2021-01-15
07:00
United Kingdom Industrial Production (YoY) November -5.8% -4.2% -4.7%
2021-01-15
07:00
United Kingdom Industrial Production (MoM) November 1.1% 0.5% -0.1%
2021-01-15
07:00
United Kingdom GDP, y/y November -8.2% -8.9%
2021-01-15
07:00
United Kingdom GDP m/m November 0.6% -5.7% -2.6%
2021-01-15
07:00
United Kingdom Total Trade Balance November -2.3 -5
2021-01-15
07:45
France CPI, m/m
(Finally)
December 0.2% 0.2% 0.2%
2021-01-15
07:45
France CPI, y/y
(Finally)
December 0.2% 0% 0%
2021-01-15
10:00
Eurozone Trade balance unadjusted November 29.6 26 25.8
2021-01-15
13:30
U.S. NY Fed Empire State manufacturing index January 4.9 6 3.5
2021-01-15
13:30
U.S. PPI excluding food and energy, m/m December 0.1% 0.2% 0.1%
2021-01-15
13:30
U.S. PPI excluding food and energy, Y/Y December 1.4% 1.3% 1.2%
2021-01-15
13:30
U.S. PPI, y/y December 0.8% 0.8% 0.8%
2021-01-15
13:30
U.S. PPI, m/m December 0.1% 0.4% 0.3%
2021-01-15
13:30
U.S. Retail Sales YoY December 3.7% 2.9%
2021-01-15
13:30
U.S. Retail sales excluding auto December -1.3% -0.1% -1.4%
2021-01-15
13:30
U.S. Retail sales December -1.4% 0% -0.7%
2021-01-15
14:00
United Kingdom NIESR GDP Estimate December 1.5% 0.9%
2021-01-15
14:15
U.S. Capacity Utilization December 73.4% 73.6% 74.5%
2021-01-15
14:15
U.S. Industrial Production YoY December -5.4% -3.6%
2021-01-15
14:15
U.S. Industrial Production (MoM) December 0.5% 0.5% 1.6%
2021-01-15
15:00
U.S. Business inventories November 0.8% 0.5% 0.5%
2021-01-15
15:00
U.S. Reuters/Michigan Consumer Sentiment Index
(Preliminary)
January 80.7 80 79.2
2021-01-15
18:00
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count January 275
วิธีการฝากเงิน ดาวโหลดแพลตฟอร์มการเทรด โบนัส วีไอพี